Korthafar

Kortaútgáfusvið Valitor hefur umsjón með sölu og viðskiptatengslum við innlenda útgefendur greiðslukorta og annast umsýslu með útgáfu korta fyrir þeirra hönd.
Tengsl við viðskiptavini og þekking á þörfum þeirra eru lykilatriði í þjónustu kortaútgáfusviðs. 
Markmið kortaútgáfusviðs er að efla innlenda útgáfu með stöðugri þróunarvinnu og skapa ný tækifæri í útgáfu greiðslukorta.